Danh sách các website dùng để theo dõi lưu lượng và thứ hạng website của bạn

Để biết được thứ hạng website của bạn trên toàn cầu, từng quốc gia, cũng như biết được lưu lượng truy cập .. của website, thì bạn sẽ cần tới những công cụ chuyện biệt. Thật không may, hầu hết các trang web không có số liệu thống kê để xem lưu lượng traffic. Tốt nhất bạn có thể tìm kiếm “trang quảng cáo” của trang web, thường bao gồm các tài liệu tiếp thị và thông tin nhân khẩu học – bao gồm dữ liệu lưu lượng truy cập hàng tháng.

Danh sách các website theo dõi lượng view website của bạn

Google Analytics vẫn là công cụ phân tích trang web miễn phí toàn diện và dễ sử dụng nhất. Tuy nhiên nếu bạn muốn có nhiều thống kê sâu hơn, sau đó hãy thử Open Web Analytics. Có thể khó sử dụng một chút, nhưng các tính năng theo dõi thời gian thực của nó tốt hơn Google Analytics nhiều và không có tính năng theo dõi của bên thứ ba.