Thực tế ảo là gì? Những ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng công nghệ thực tế ảo

Công nghệ thực tế ảo dịch ra tiếng Anh là virtural reality (gọi tắt là VR), nó là một thuật ngữ được dùng để biểu đạt một môi trường nào đó được mô phỏng bằng máy tính. Thông thường môi trường thực tế ảo chỉ hiển thị hình ảnh trên màn hình máy tính, người dùng chỉ có thể tiếp xúc với môi trường được mô phỏng đó bằng thị giác