Ngôn ngữ lập trình Swift của Apple sẽ được sử dụng trong hệ điều hành Fuchsia của Google

Theo TheNextWeb, hành động này của Google được tiến hành ngay sau khi Apple tuyên bố sẽ mở mã nguồn của Swift cho cộng đồng mạng, cũng như để Google có thể tạo các công cụ đặc biệt cho iPhone và iPad. Tuy nhiên sự việc không chỉ đơn giản như vậy.

Xem tiếp

Ngôn ngữ lập trình Swift là gì?

Swift là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dành cho việc phát triển iOS và OS X, được giới thiệu bởi Apple tại hội nghị WWDC 2014. Swift được mong đợi sẽ tồn tại song song cùng Objective-C, ngôn ngữ lập trình hiện tại dành cho các hệ điều hành của Apple

Xem tiếp