Tạo một Restful API bằng Serverless, NodeJs và Express

Chúng ta đang thấy ngày càng có nhiều người sử dụng Serverless để triển khai các ứng dụng web. Lợi ích là những triển khai nhanh chóng, tốc độ nhanh, quy mô tự động, và chi phí trả cho mỗi lần thực hiện. Bài thực hành này giúp bạn nắm được Serverless, NodeJs, Express, DynamoDB

Xem tiếp

Những điểm mạnh và điểm yếu của serverless computing

Dựa trên việc Amazon Web Services, Google, và Microsoft đều đang tập trung hơn vào các dịch vụ serverless của họ. Ví dụ như gần đây AWS đã cung cấp một số thông tin cập nhật khá khả quan cho Lambda. Bên cạnh đó còn có rất nhiều công ty khác với dự định tương tự.

Xem tiếp

Bắt đầu tìm hiểu AWS Lamba và Node.js

Kể từ khi tung ra AWS Lambda vào năm 2014, Serverless (hoặc FaaS – function as a service) đã trở nên phổ biến hơn. Nó cho phép bạn tập trung vào chức năng của ứng dụng bằng cách không phải lo lắng về cơ sở hạ tầng của bạn.

Xem tiếp