Học Python từ A-Z

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, có mục đích chung, thông dịch, rất linh động và được sử dụng rộng rãi. Triết lý thiết kế của nó nhấn mạnh code dễ đọc, và cú pháp của nó cho phép lập trình để diễn tả khái niệm trong ít dòng mã hơn có thể có trong các ngôn ngữ như C++ hay Java.