So sánh NextCloud và OwnCloud

Tôi hơi bối rối vì ban đầu của ownCloud 10 có một trang ứng dụng nhưng dường như nó không hoạt động bình thường. Sau đó tôi tìm thấy trang Marketplace và hoạt động tốt. Tính năng Marketplace mới này trông đẹp hơn so với các trang Apps của Nextcloud và chúng dường như đang thiết lập giai đoạn để tích hợp bên thứ ba vào đó hơn. Mặt khác, ngày nay có rất ít ứng dụng, so với những gì Nextcloud có.

Nextcloud là gì?

Nextcloud lưu trữ dữ liệu của bạn trên nền tảng đám mây với sức mạnh của nhiều mấy chủ cộng lại và được sao lưu liên tục. Chính vậy mà tập tin, danh bạ, lịch,.. của bạn luôn được an toàn, truy cập mọi lúc mọi nơi với tốc độ cực nhanh!