Xamarin là gì? 9 lý do nên chọn XAMARIN để lập trình mobile app

Xamarin được thành lập vào tháng 5 năm 2011 bởi các kỹ sư đã tạo ra Mono, Mono cho Android và MonoTouch, là sự triển khai nhiều nền tảng của Common Language Infrastructure (CLI) và Common Language Specifications ( Thường được gọi là Microsoft .NET), và 1 điều quan trọng, Xamarin đã được sở hữu bởi Microsoft.