30 ví dụ về RegEx mà lập trình viên web nên biết

Khi lập trình web, có rất nhiều tình huống bạn đắn đo phải viết logic để xác định kết quả hay không, nhiều khi mong muốn đơn giản, nhưng lại tốn vài chục dòng code. Thật tuyệt vời khi bạn làm chủ RegEx và sử dụng nó. Với 30 ví dụ Regex với lập trình web, không chỉ giúp bạn trong công việc, mà còn giúp bạn hiểu sâu hơn về Regex để tự áp dụng nó cho những biểu thức phức tạp hơn nữa.