Học ReactJS qua loạt video hướng dẫn từ Khoa Phạm

React là một thư viện viết bằng javascript, dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface – UI). UI tất nhiên là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Để phát triển ứng dụng hoàn chỉnh, một mình React Js là không làm được tất cả, bạn sẽ cần thêm những kiến thức khác nữa.

Học Python từ A-Z

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, có mục đích chung, thông dịch, rất linh động và được sử dụng rộng rãi. Triết lý thiết kế của nó nhấn mạnh code dễ đọc, và cú pháp của nó cho phép lập trình để diễn tả khái niệm trong ít dòng mã hơn có thể có trong các ngôn ngữ như C++ hay Java.