Kiếm tiền từ ứng dụng di động trên Google Play

Như đã biết, phần lớn các ứng dụng sống tốt trên Google Play là nhờ hình thức IAP. Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu người sử dụng sẵn sàng chi trả IAP cho chủ nhân của ứng dụng đó ? Thống kê của Google cho biết chỉ có 2 – 6% người sử dụng của một ứng dụng sẽ tạo ra 95% doanh thu cho chủ nhân nó. Một lần nữa, Google cảnh báo rằng nếu không có những người chịu chi cho ứng dụng thì có nhiều lượt tải về cũng vô ích.