Google File System – Tìm hiểu về cách quản lý cơ sở dữ liệu của Google

Không lấy gì làm lạ khi Google là một trong những hãng đầu tiên phải đối mặt với bài toán về lưu trữ khi xét đến số lượng người dùng mà hãng này phục vụ. Lời giải được các kỹ sư của hãng đưa ra vào năm 2003 là hệ thống lưu trữ phân tán, được tối ưu cho các dịch vụ mà Google cung cấp: Google File System (GFS)