Cuộc thi App Jamming Summit 2018 dành cho trẻ em được tổ chức bởi TEKY

App Jamming Summit là cuộc thi quốc tế dành cho các nhà phát triển ứng dụng bằng phần mềm App Inventer trẻ tuổi từ 8 – 16 tuổi trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Và năm 2018 là năm đầu tiên cuộc thi này có đại diện độc quyền tại Việt Nam, đó là TEKY Academy.