So sánh NextCloud và OwnCloud

Tôi hơi bối rối vì ban đầu của ownCloud 10 có một trang ứng dụng nhưng dường như nó không hoạt động bình thường. Sau đó tôi tìm thấy trang Marketplace và hoạt động tốt. Tính năng Marketplace mới này trông đẹp hơn so với các trang Apps của Nextcloud và chúng dường như đang thiết lập giai đoạn để tích hợp bên thứ ba vào đó hơn. Mặt khác, ngày nay có rất ít ứng dụng, so với những gì Nextcloud có.

Xem tiếp

Điện toán đám mây (cloud computing) là gì?

Điện toán đám mây là một thuật ngữ chung cho việc chuyển các dịch vụ lưu trữ qua internet.
Điện toán đám mây giúp các công ty tiêu thụ tài nguyên tính toán như một tiện ích – giống như điện – hơn là việc phải xây dựng một hệ thống máy tính trong nhà.

Xem tiếp