Amazon Machine Learning (AML) là gì?

Amazon Machine Learning là gì? Đó là một dịch vụ “trên mây” (cloud-based service) giúp cho các lập trình viên ở mọi trình độ có thể sử dụng công nghệ machine learning vào sản phẩm của mình một cách dễ dàng, nhanh chóng. Không cần code, ah thực ra vẫn cần, khi chuẩn bị dữ … Read more Amazon Machine Learning (AML) là gì?