Học ReactJS qua loạt video hướng dẫn từ Khoa Phạm

React là một thư viện viết bằng javascript, dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface – UI). UI tất nhiên là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Để phát triển ứng dụng hoàn chỉnh, một mình React Js là không làm được tất cả, bạn sẽ cần thêm những kiến thức khác nữa.

Học Python từ A-Z

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, có mục đích chung, thông dịch, rất linh động và được sử dụng rộng rãi. Triết lý thiết kế của nó nhấn mạnh code dễ đọc, và cú pháp của nó cho phép lập trình để diễn tả khái niệm trong ít dòng mã hơn có thể có trong các ngôn ngữ như C++ hay Java.

Chạy Javascript khi scrape site bằng Scrapy Python

Khi scrape website mà gặp Next chuyển trang bằng Javascript, thì có lẽ sẽ cần hỗ trợ cho việc xử lý Javascript, giúp chuyển trang.

Nếu phải chọn giải pháp xử lý Javascript, thì tốc độ sẽ chậm hơn so với chỉ sử dụng Scrapy, vì bên cạnh việc xử lý html text, hệ thống sẽ phải xử lý DOM và chạy Javascript.