Tổng hợp các command/lệnh của GIT

Tham khảo: http://guides.beanstalkapp.com/version-control/common-git-commands.html  Làm việc với Git trên dòng lệnh có thể khó khăn. Để giải quyết vấn đề đó, chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các lệnh Git phổ biến, ý nghĩa của mỗi lệnh và cách sử dụng chúng. Chúng tôi hy vọng rằng điều này làm cho Git dễ sử … Read more Tổng hợp các command/lệnh của GIT

Debug website chạy trên mobile như iOs, Android

Nếu ai đã từng làm website responsive thì không ít lần gặp phải tình huống kiểu như dùng chế độ debug của chrome thì rất ngon, nhưng thi lên thiết bị thật lại không được như mong đợi, hay trên trình duyệt chrome thì chạy ngon lành mà trên safari mobile chả chạy quái gì (safari không có chế độ debug mobile trực tiếp trên trình duyệt macos).

Tổng hợp video hướng dẫn về big data Hadoop

Hadoop là một Apache framework mã nguồn mở được viết bằng java, cho phép xử lý phân tán (distributed processing) các tập dữ liệu lớn trên các cụm máy tính (clusters of computers) thông qua mô hình lập trình đơn giản. Hadoop được thiết kế để mở rộng quy mô từ một máy chủ đơn sang hàng ngàn máy tính khác có tính toán và lưu trữ cục bộ (local computation and storage).

Tạo một Restful API bằng Serverless, NodeJs và Express

Chúng ta đang thấy ngày càng có nhiều người sử dụng Serverless để triển khai các ứng dụng web. Lợi ích là những triển khai nhanh chóng, tốc độ nhanh, quy mô tự động, và chi phí trả cho mỗi lần thực hiện. Bài thực hành này giúp bạn nắm được Serverless, NodeJs, Express, DynamoDB