Business Analyst là gì và làm những gì?

1. Business Analyst là gì Business Analyst là đây! Cụ thể mà nói thì Business Analyst sẽ là người thực hiện chính xác quy trình trong sơ đồ trên! 1.1. Business Analyst Concept Cụ thể nhé. Từ các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, doanh nghiệp có mục tiêu phải giải quyết được các … Read more Business Analyst là gì và làm những gì?

Dot Net Design Pattern

Creational Patterns Abstract Factory Builder Factory Method Prototype Singleton   Structural Patterns Adapter Bridge Composite Decorator Facade Flyweight Proxy   Behavioral Patterns Chain of Resp. Command Interpreter Iterator Mediator Memento Observer State Strategy Template Method Visitor

Balsamiq là gì? Một tool thiết kế wireframe/mockup cho ứng dụng web và mobile

Khi bạn bắt tay vào thiết kế website chắc hẳn bạn đã lên ý tưởng sẽ xây dựng giao diện, bố cục website đó như thế nào, theo mẫu chủ đề gì? Tuy vậy, từ ý tưởng cho tới thực tế sẽ có chút khó khăn nếu bạn không thể cụ thể được ý tưởng đó ra bằng các mẫu bản thiết kế mềm hoặc bản vẽ tay, bạn lại không phải là người giỏi sử dụng các phần mềm thiết kế như đồ họa Photoshop, đồ họa Illustrator.