Thực tế ảo là gì? Những ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng công nghệ thực tế ảo

Công nghệ thực tế ảo dịch ra tiếng Anh là virtural reality (gọi tắt là VR), nó là một thuật ngữ được dùng để biểu đạt một môi trường nào đó được mô phỏng bằng máy tính. Thông thường môi trường thực tế ảo chỉ hiển thị hình ảnh trên màn hình máy tính, người dùng chỉ có thể tiếp xúc với môi trường được mô phỏng đó bằng thị giác

Xem tiếp

Flutter là gì? – Một SDK cross-platform dành cho mobile app của Google

Chắc hẳn chúng ta – những Android, iOS developer – không còn xa lạ gì với React Native – một SDK của Facebook hoặc Xamarin – 1 SDK của Microsoft, dùng để phát triển các ứng dụng mobile cho cả 2 nền tảng Android và iOS. Và để đáp lại, Google đã cho ra mắt Flutter vào năm 2017.

Xem tiếp

Tối ưu thêm Amazon S3 với Amazon CloudFront

Amazon CloudFront là cũng là một web service do Amazon cung cấp với mục đích tăng tốc độ phân phối dữ liệu tĩnh (static content) và động (dynamic content) của một website như video, image, các files js, css, html.. cho người sử dụng. CloudFront lưu trữ và phân phối data thông qua các trung tâm mạng lưới dữ liệu trên toàn thế giới, được gọi là Edge locations

Xem tiếp

Tìm hiểu AWS S3 (Amazon Simple Storage Service)

Nhu cầu lưu trữ dữ liệu đang gia tăng mỗi ngày vì vậy việc xây dựng và duy trì nơi lưu trữ trở thành một công việc mệt mỏi vì số lượng dung lượng bạn có thể cần trong tương lai là khó dự đoán. Bạn có thể sử dụng quá mức đến lỗi ứng dụng vì không có đủ dung lượng hoặc có thể sẽ phải mua các kho lưu trữ mà sau đó không được sử dụng. Vì vậy Amazon đã đưa ra 1 dịch vụ lưu trữ được gọi là AWS S3.

Xem tiếp