Kiểu dữ liệu trong Typescript

Có ba kiểu khác nhau trong TypeScript: any type, Built-intype và User-definedtype. 1. Any type – bất kì loại dữ liệu nào Any là kiểu dữ liệu tập hợp siêu của tất cả các kiểu dữ liệu trong TypeScript. Cung cấp cho bất kỳ biến nào kiểu any tương đương với việc không tham gia kiểm tra kiểu dữ liệu cho biến. … Read more Kiểu dữ liệu trong Typescript

Defer và Async trong Javascript là gì?

Vấn đề Javascript là 1 trong những tài nguyên chặn trang, có nghĩa là việc hiển thị HTML có thể bị chặn hay làm chậm bởi Javascript. Khi parser đọc đến <script> tag, bất kể là inline hay là external file, quá trình parse sẽ tạm dừng để fetch script đó về và execute. Việc này … Read more Defer và Async trong Javascript là gì?

Thực tế ảo là gì? Những ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng công nghệ thực tế ảo

Công nghệ thực tế ảo dịch ra tiếng Anh là virtural reality (gọi tắt là VR), nó là một thuật ngữ được dùng để biểu đạt một môi trường nào đó được mô phỏng bằng máy tính. Thông thường môi trường thực tế ảo chỉ hiển thị hình ảnh trên màn hình máy tính, người dùng chỉ có thể tiếp xúc với môi trường được mô phỏng đó bằng thị giác

Amazon Machine Learning (AML) là gì?

Amazon Machine Learning là gì? Đó là một dịch vụ “trên mây” (cloud-based service) giúp cho các lập trình viên ở mọi trình độ có thể sử dụng công nghệ machine learning vào sản phẩm của mình một cách dễ dàng, nhanh chóng. Không cần code, ah thực ra vẫn cần, khi chuẩn bị dữ … Read more Amazon Machine Learning (AML) là gì?

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là việc cung cấp theo yêu cầu sức mạnh tính toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu, ứng dụng và các tài nguyên CNTT khác thông qua một nền tảng dịch vụ đám mây qua internet với chính sách thanh toán theo mức sử dụng. Các khái niệm cơ bản về … Read more Điện toán đám mây là gì?

Flutter là gì? – Một SDK cross-platform dành cho mobile app của Google

Chắc hẳn chúng ta – những Android, iOS developer – không còn xa lạ gì với React Native – một SDK của Facebook hoặc Xamarin – 1 SDK của Microsoft, dùng để phát triển các ứng dụng mobile cho cả 2 nền tảng Android và iOS. Và để đáp lại, Google đã cho ra mắt Flutter vào năm 2017.