Dễ dàng học lập trình React Native theo mục lục chuẩn

ới công nghệ web và react chúng ta có thể xây dựng rất nhiều ứng dụng tuyệt vời, Ví dụ như Facebook. Tuy nhiên web chỉ là một phần của câu chuyện dài. Với những hạn chế hiện tại của web, các ứng dụng android và ios đang dần dần lên ngôi, tuy nhiên không phải ai cũng có thể xây dựng được một ứng dụng android hay ios một cách dễ dàng, và đó là lí do tại sao chúng ta có React Native

Xem tiếp

Tối ưu mySQL nói riêng, SQL nói chung

Bên cạnh việc tối ưu Lược đồ CSDL và Indexes thì tối ưu truy vấn SQL (Query Optimization) cũng là một yếu tố cần thiết để cải thiện hiệu suất. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ ra một số lưu ý cần thiết khi viết truy vấn SQL để đạt kết quả tối ưu nhất.

Xem tiếp

Review Scrum và tinh gọn nó

Tháng 7-2012 Microsoft tiến hành thanh tra các tính chất “Tinh gọn” của Scrum cùng nhiều cách để giúp nhóm Scrum cải tiến thông qua Tư duy tinh gọn và xuất bản sách trắng “Tinh gọn” Scrum. Tác giả sách trắng là David Starr – David Starr là Chief Software Craftsman tại Scrum.org, ông chuyên nghiên cứu để cải tiến sự chuyên nghiệp của phát triển phần mềm. Ông cũng sáng lập cộng đồng kĩ thuật trực tuyến, ElegantCode.com.

Xem tiếp