Làm quen với Chrome Developer Tools – Elements

Bạn có thể đã quen thuộc với các tính năng cơ bản của Chrome Developer Tools: DOM inspector, styles panel và JavaScript console. Nhưng có một số tính năng ít được biết đến có thể cải thiện đáng kể quá trình fix bug hoặc quy trình viết app của bạn.

Xem tiếp

Debug website chạy trên mobile như iOs, Android

Nếu ai đã từng làm website responsive thì không ít lần gặp phải tình huống kiểu như dùng chế độ debug của chrome thì rất ngon, nhưng thi lên thiết bị thật lại không được như mong đợi, hay trên trình duyệt chrome thì chạy ngon lành mà trên safari mobile chả chạy quái gì (safari không có chế độ debug mobile trực tiếp trên trình duyệt macos).

Xem tiếp

Flutter là gì? – Một SDK cross-platform dành cho mobile app của Google

Chắc hẳn chúng ta – những Android, iOS developer – không còn xa lạ gì với React Native – một SDK của Facebook hoặc Xamarin – 1 SDK của Microsoft, dùng để phát triển các ứng dụng mobile cho cả 2 nền tảng Android và iOS. Và để đáp lại, Google đã cho ra mắt Flutter vào năm 2017.

Xem tiếp

Review Scrum và tinh gọn nó

Tháng 7-2012 Microsoft tiến hành thanh tra các tính chất “Tinh gọn” của Scrum cùng nhiều cách để giúp nhóm Scrum cải tiến thông qua Tư duy tinh gọn và xuất bản sách trắng “Tinh gọn” Scrum. Tác giả sách trắng là David Starr – David Starr là Chief Software Craftsman tại Scrum.org, ông chuyên nghiên cứu để cải tiến sự chuyên nghiệp của phát triển phần mềm. Ông cũng sáng lập cộng đồng kĩ thuật trực tuyến, ElegantCode.com.

Xem tiếp